ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში

1 სექტემბრიდან სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილებების ამოქმედების შედეგად სასამართლოს თანხმობის გარეშე, ვერ განხორციელდება:
  • არასრულწლოვანის საკუთრებაში არსებული 1000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ქონების ბანკის სასარგებლოდ უზრუნველყოფის საგნად გამოყენება (დაგირავება;
  • არასრულწლოვანის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ბანკის სასარგებლოდ უზრუნველყოფის საგნად გამოყენება;

სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილება არ ვრცელდება საბავშვო ანაბრებზე. შესაბამისად, არასრულწლოვანის კანონიერი წარმომადგენლები შეძლებენ:
  • საბავშვო ანაბრის დარღვევასა და თანხის გატანას;
  • საბავშვო ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხის აღებას;
  • საბავშვო ანაბრის კონვერტაციას.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა