ბლუმბერგის Bmatch პლატფორმა

ბლუმბერგის ახალი Bmatch სავალუტო პლატფორმა მონაწილეთა უფრო ფართო წრისათვის გახდება ხელმისაწვდომი.

Bmatch პლატფორმა ეროვნული ბანკის ახალი რეფორმის ნაწილია და მისი მიზანია სავალუტო ბაზარზე კონკურენციის გაზრდა, ბანკთაშორის ბაზარზე არასაბანკო მონაწილეებისათვის წვდომის გაადვილება, ლიკვიდობის ზრდა და უფრო მეტი გამჭვირვალობა. 

Bmatch პლატფორმის საშუალებით როგორც იურიდიულმა, ისე ფიზიკურმა პირებმა შეგიძლიათ განახორციელოთ სავალუტო კონვერტაციები. განაცხადის შევსება იურიდიული პირებისთვის შესაძლებელია როგორც Bonline-ში, ისე ფილიალებში, ხოლო ფიზიკური პირებისთვის ამჯერად მხოლოდ ფილიალებშია შესაძლებელი.

Bmatch პლატფორმიდან კონვერტაციის განსახორციელებლად უნდა შეავსოთ განაცხადი, სადაც მიუთითებთ გასაყიდ და შესაძენ ვალუტას, სასურველი კურსს და დაელოდებით გარიგების შესრულებას.

Bmatch პლატფორმაზე გარიგების დადების პირობებია: 
  • მინიმალური თანხა: – 100 000 აშშ დოლარი, 10 000 დოლარიანი ბიჯებით (გარიგების დადებამდე ანგარიშზე უნდა გქონდეთ დასაკონვერტირებელი თანხა და საკომისიო.
  • გარიგების ტიპი: ლარით აშშ დოლარის შეძენა ან აშშ დოლარის გაყიდვა;
  • გარიგების კურსი:  თქვენ თავად შეგიძლიათ დააფიქსიროთ სასურველი კურსი. 
სავალუტო ბაზრის წესი და ახალი Bmatch პლატფორმა 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება.

არ გაჩერდე, გააგრძელე კითხვა